Phim Hồng Kông

Đại sư huynh HD-Thuyết minh Đại sư huynh Big Brother 2018
Trọn đời trọn kiếp HD-VietSub Trọn đời trọn kiếp But Always 2014
Long Hổ môn HD-VietSub Long Hổ môn Dragon Tiger Gate 2006
Trùm Hương Cảng HD-Thuyết minh Trùm Hương Cảng Chasing the Dragon 2017
Gác kiếm HD-Thuyết minh Gác kiếm So Close 2002
Toàn thành giới bị HD-Thuyết minh Toàn thành giới bị City Under Siege 2010
Sóng dữ 2 HD-Thuyết minh Sóng dữ 2 Shock Wave 2 2020
Diệp Vấn 4: Hồi cuối HD-Thuyết minh Diệp Vấn 4: Hồi cuối Ip Man 4: The Finale 2019
Quan Vân Trường HD-Thuyết minh Quan Vân Trường The Lost Bladesman 2011
Sát Phá Lang 2 HD-Thuyết minh Sát Phá Lang 2 SPL 2: A Time for Consequences 2015
Diệp Vấn HD-VietSub Diệp Vấn Ip Man 2008
The Stool Pigeon HD-Thuyết minh The Stool Pigeon Kẻ Chỉ Điểm 2010
Võ hiệp HD-Thuyết minh Võ hiệp Swordsmen 2011
Diệp Vấn 3 HD-Thuyết minh Diệp Vấn 3 Ip Man 3 2015
Hợp Đồng Giết Thuê -Thuyết minh Hợp Đồng Giết Thuê Fatal Contact 2006
Sống còn HD-Thuyết minh Sống còn Naked Weapon 2002
Huyền thoại sát thủ HD-Thuyết minh Huyền thoại sát thủ Legendary Assassin 2008
Những cô gái & găng-tơ HD-VietSub Những cô gái & găng-tơ Girls vs Gangsters 2018
Sát Phá Lang HD-Thuyết minh Sát Phá Lang Kill Zone 2005
Thập diện mai phục HD-Thuyết minh Thập diện mai phục House of Flying Daggers 2004
Tham lang HD-Thuyết minh Tham lang Paradox 2017