Phim Netflix

Lời hồi đáp 1988 -Thuyết minh Lời hồi đáp 1988 Reply 1988 2015
Chuyện Đời Bác Sĩ 12/12-VietSub Chuyện Đời Bác Sĩ Hospital Playlist 2020
Sở hữu 16/16-VietSub Sở hữu Mine 2021