Phim thu ky: thu ky

Huyền thoại Trần Chân HD-Thuyết minh Huyền thoại Trần Chân Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen 2010
Gác kiếm HD-Thuyết minh Gác kiếm So Close 2002
Toàn thành giới bị HD-Thuyết minh Toàn thành giới bị City Under Siege 2010
Người vận chuyển HD-Thuyết minh Người vận chuyển The Transporter 2002