Phim truong giang: truong giang


30 chưa phải Tết HD-Lồng tiếng 30 chưa phải Tết 30 chưa phải Tết 2020
49 ngày HD-Lồng tiếng 49 ngày 49 ngày 2015
Siêu sao siêu ngố HD-Lồng tiếng Siêu sao siêu ngố Siêu sao siêu ngố 2018
Già gân, mỹ nhân và găng tơ HD-Lồng tiếng Già gân, mỹ nhân và găng tơ Già gân, mỹ nhân và găng tơ 2015
Taxi, em tên gì? HD-Lồng tiếng Taxi, em tên gì? Taxi, What's Your Name? 2016
Lật mặt HD-Lồng tiếng Lật mặt Lật mặt 2015
Năm sau con lại về HD-Lồng tiếng Năm sau con lại về Năm sau con lại về 2014