Phim chan tu dan: chan tu dan

Võ hiệp HD-Thuyết minh Võ hiệp Swordsmen 2011
Diệp Vấn 3 HD-Thuyết minh Diệp Vấn 3 Ip Man 3 2015
Thiết Hầu Tử -Thuyết minh Thiết Hầu Tử Iron Monkey 1993
Sát Phá Lang HD-Thuyết minh Sát Phá Lang Kill Zone 2005
Trùm Hương Cảng HD-Thuyết minh Trùm Hương Cảng Chasing the Dragon 2017
Đại sư huynh HD-Thuyết minh Đại sư huynh Big Brother 2018
Người băng HD-Thuyết minh Người băng Iceman 2014
Thập nguyệt vi thành HD-Thuyết minh Thập nguyệt vi thành Bodyguards and Assassins 2009